علت خاموش شدن اجاق گاز

1.خرابی شیر ورودی و شلنگ اتصال گاز : در اولین قدم باید بررسی کنید که شیر گاز باز است و لوله اتصال به اجاق گاز پارگی و نشتی نداشته باشد.

2.تمیزی شعله گاز : در مرحله دوم خاموش شدن شعله اجاق گاز یا کم بودن شعله اجاق گاز ممکن است ناشی از کثیف بودن محل شعله باشد.

3.اختلال در عملکرد ترموکوپل اجاق گاز دلیل خاموش شدن یا کم بودن شعله اجاق گاز باشد.

4.خراب شدن پیچ تنظیم فشار گاز شعله می تواند علت خاموش شدن شعله اجاق گاز باشد.

5.عدم تنظیم درست اجزای سرشعله نیز می تواند علت خاموش شدن شعله اجاق گاز باشد.

دیدگاه ها