علاوه بر خاموش شدن شعله اجاق گاز ، مشکل دیگری که بسیار متداول است، قرمز شدن شعله اجاق گاز است.

به محض مشاهده این شرایط باید علت بروز این مشکل مشخص شده و حتما برطرف گردد.

زیرا این مشکل نشان می دهد که شعله گاز شما به صورت استاندارد نمی سوزد.

رنگ استاندارد شعله شما باید به صورت آبی باشد در غیر این صورت قطعا اجاق شما دچار مشکلی شده است و وجود یک عامل ناخالصی عامل بروز قرمزی شعله اجاق گاز شما است.

این ناخالصی می تواند ناشی از هر نوع گرد و خاک یا باقی مانده غذا و مایعات مختلف باشد.

در این گونه موارد باید محل شعله گاز تمیز گردد.

بهتر است برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی بعد از هر بار پخت و پز، گاز خود را تمیز نمایید تا از تجمع هر گونه مواد غذایی باقی مانده و یا مایعاتی نظیر شیر بر روی شعله گاز جلوگیری شود.

دیدگاه ها